LimeSurvey SETEM

Les enquestes següents estan disponibles:
Contacta amb SETEM (tbastida@setem.org) si desitges més ajuda.

LimeSurvey Survey Software
Free Online Survey Software - Free & Open Source