Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Inscripció | Activitat 3 de juliol a Lleida: Fruita amb Justícia Social

El 3 de juliol es proposa una activitat dins del marc de la Campanya Sobirania Alimentària de SETEM, sobre la situació dels temporers de la fruita a Lleida, juntament dissenyada amb les responsables de la Campanya Fruita amb Justícia Social.

L’activitat es realitzarà a Lleida, i en un principi, consistirà en una xerrada/col·loqui i el visionament d’un petit documental, que conduiran les responsables de Fruita amb Justícia Social. Després, està prevista una passejada pels espais de la via pública de la ciutat de Lleida ocupats per les persones temporeres. Per finalitzar la jornada, es farà un dinar amb totes les persones participants, en un projecte afí. El programa s'ha d'acabar de concretar del tot. 

Si tens interès a participar, apunta’t al formulari. Passarem més informació aviat!

Hi ha 6 preguntes en aquesta enquesta.
Dades Personals
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom i Cognoms
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic
Necessitats especials
Requereixes accés per cadira de rodes?
Tens alguna necessitat concreta que hàgim de tenir en compte?
Privadesa de dades
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Consentiment per a la publicació d'imatges i testimonis 

SETEM CATALUNYA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) i la Llei (ÉS) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en conseqüència se li facilita la següent informació del tractament: 

Finalitat del tractament: la captació, registre, gravació i tractament de les imatges de l'interessat en la gravació de l'Acte de Presentació 20è aniversari de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Tarragona en els diferents mitjans de comunicació o de difusió de SETEM CATALUNYA. 

L'autorització aquí contemplada s'atorga amb caràcter gratuït, sense que l'Interessat tingui dret a reclamar al Responsable quantitat alguna com a conseqüència de la mateixa. 

Base de legitimació: El tractament de les dades personals està basat en el consentiment que presta l'interessat mitjançant la signatura del present document. En tot moment podrà retirar el seu consentiment . 

Criteris de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no siguin necessàries es guardaran bloquejades durant els terminis de conservació legalment establerts, procedint-se posteriorment a suprimir-les amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total de les mateixes. 

Comunicació de les dades: no es cedirem les dades personals a tercers excepte obligació legal, o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats del Tractament. 

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a SETEM CATALUNYA. c/ Bisbe la Guarda, 4 - Local 2 08001 Barcelona o a catalunya@setem.org, i el de reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seu electrònica de www.aepd.es 

Per a realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal. 

AVIS IMPORTANT: Si no hi accepteu el Consentiment per a la publicació d'imatges i testimonis, anoteu que haureu d'identificar-vos en els actes presencials. 

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Amb l'entrada en vigor el maig de 2018 de la nova normativa de protecció de dades europea,  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, hem actualitzat la nostra política de privacitat. Pots consultar-la aquí.

Per continuar has d'acceptar la nostra política de protecció de dades. Acceptes?