Exigeix el compromís del teu Ajuntament amb el Comerç Just i les Finances Ètiques!


La ciutadania tenim també molt a dir en la Revolució de les Butxaques Públiques!

Nombroses administracions públiques han aprovat declaracions institucionals darrerament a favor de la contractació pública responsable, però és l’hora de fer un pas més enllà. Per això, amb aquesta petició demanem als Ajuntaments catalans que incloguin dins dels plecs administratius de qualsevol concurs públic dues clàusules socials en suport del comerç just i 5 compromisos concrets per impulsar les finances ètiques.

La ciutadania hem d’exigir, mitjançant la contractació pública, que s'ncorporin criteris ètics, garanteixin el respecte als Drets Humans i es posin, en definitiva, els interessos de les persones al centre. Només així avançarem cap a l’equitat i la justícia social!

La signatura online d'aquesta petició estarà disponible entre el 2 de maig i el 15 de juny de 2018.

Signa aquesta petició i ajuda'ns a revolucionar les butxaques públiques!

•    CLÀUSULA PER A LA PUNTUACIÓ DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST

Conforme a l'article 150 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es valorarà fins a amb un 20% sobre el total el barem a les empreses o persones licitadores que es comprometin a incloure en la prestació del servei o en el contingut del subministrament de productes de comerç just.

Aquest criteri s'avaluarà de forma automàtica mitjançant l'escala que estableixi l'òrgan de contractació. Aquesta escala es relacionarà amb l'import o percentatge respecte al pressupost de licitació de productes de comerç just, que el licitador es compromet a incloure en l'execució del contracte (cafè, te, infusions, cacau, sucre).

•    Pel compromís d'utilitzar productes de comerç just almenys en un 10% sobre el total dels mateixos o del pressupost d'adjudicació: 5 punts.

•    Pel compromís d'utilitzar productes de comerç just almenys en un 30% sobre el total dels mateixos o del pressupost d'adjudicació: 10 punts.

•    Pel compromís d'utilitzar productes de comerç just almenys en un 50% sobre el total dels mateixos o del pressupost d'adjudicació: 20 punts.

 

OBLIGACIÓ D'UTILITZAR PRODUCTES DE COMERÇ JUST

Conforme a l'article 118 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en aquells contractes susceptibles d'incorporar en la seva prestació productes de comerç just, s'haurà d'establir com a condició especial d'execució l'obligació per a l'empresa adjudicatària d'incloure en la prestació del servei o en el contingut del subministrament de productes de comerç just.

La quantia o percentatge es fixarà per l'òrgan de contractació conforme a les característiques i el contingut del contracte però en qualsevol cas suposarà el 50% de la totalitat dels següents productes: cafè, te, infusions, cacau, sucre.

 

•    COMPROMÍS PER A L’IMPULS DE LA BANCA ÈTICA

Per la present, l’Ajuntament de _________________, província de _____________________, es compromet a fomentar i impulsar les finances ètiques amb les següents accions:

•    Fent-se soci d’una entitat financera ètica.  

•    Utilitzar les finances ètiques per promoure el creixement de l’economia social i solidària al municipi, a través d’eines de finançament concertades amb entitats de finances ètiques (fons, ajuda reemborsable, avals, etc.).

•    Gestionant les línies de subvencions de les àrees de cooperació, social, de participació, etc. a través d’una entitat financera ètica.

•    Promoure l’ús dels serveis que ofereixen les entitats de finances ètiques al territori.

•    Contractant els serveis financers de la gestió quotidiana municipal (pagament de nòmines, proveïdors, etc.) amb la banca ètica.

** D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, SETEM garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal. La teva adreça de correu electrònic entrarà a formar part de la nostra base de dades i formarà part d’un fitxer automatitzat confidencial i per a ús exclusiu de SETEM i per al seguiment exclusiu d'aquesta campanya de Som Comerç Just i Banca Ètica 2018. Tens dret a comprovar-la, modificar-la o cancel·lar-la quan vulguis, pots fer-ho mitjançant el correu electrònic a coordinacio@comercjustibancaetica.org.

Hi ha 5 preguntes en aquesta enquesta.