Dades

Nom

Cognoms

Municipi

Edat

Telèfon Mòbil

E-mail

Sessió informativa a la que assistiràs
25/02/2020 19:00h Tarragona - Campus de la URV (Sala de Juntes)
12/03/2020 - 19:00h Reus - Centre Cívic del Carme (Plaça de la Patacada, 10)
20/03/2020 - 19:30h Tortosa - Biblioteca Marcel.lí Domínguez (C/ Mercè, 6, 43500)
15/04/2020 - 18:30h Valls - Centre Cívic (C/Sant Pere,2)
Amposta (data a determinar)
He conegut els Camps de Solidaritat a partir de:

Cessió de dades personals
 D'acord amb allò previst en el Reglament 2016/679 (Unió Europea) us fem saber que les vostres dades personals, incloses en aquest correu electrònic, formen part del fitxer titularitat de SETEM la finalitat del qual és gestionar les comunicacions i fer-vos arribar informació periòdica i excepcional de les nostres activitats, sigui per la vostra relació prèvia o bé per la relació actual que manteniu amb SETEM. El tractament i conservació d'aquestes dades la duem a terme de manera reservada i garantint-ne la confidencialitat, tot aplicant les corresponents mesures de seguretat i durant el període que duri la relació, fins el moment que en revoqueu el consentiment o, en defecte, d'acord amb allò legalment establert. Vos, com a persona directament interessada, podreu, quan ho desitgeu, exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat o bé d'oposició, adreçant un escrit, adjuntant-hi una còpia o imatge del document acreditatiu de la vostra identitat, a "SETEM, Carrer del bisbe Laguarda núm 4. Barcelona 08001, Catalunya", o bé a adreçant-nos un correu electrònic amb la mateixa informació identificativa a administracio@setem.org. Moltes gràcies pel vostre suport a la nostra tasca.