Candidatura per formar part de la Borsa de Talleristes de SETEM


Ompliu el següent formulari per participar del procés de selecció i formar part de la Borsa de Talleristes de SETM. 

Per formalitzar la sol·licitud és imprescindible omplir aquest qüestionari i adjuntar el Currículum Vitae abans del 31 d'agost de 2020. No s'acceptaran sol·licituds que no hagin realitzat aquests dos passos. 

El formulari té els següents apartats que podeu respondre de forma breu: 

  1. Dades personals
  2. Formació i experiència
  3. Experiència associativa
  4. Altres dades d'interès i adjuntar el Currículum Vitae

Per qualsevol dubte podeu contactar al correu electrònic següent: rvime@setem.org. 

Moltes gràcies

Hi ha 15 preguntes en aquesta enquesta.