0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Participa al Urban Mining!

Vine al nostre taller de Urban Mining!. Junts, obrirem  aparells mòbils vells i en desmuntarem les peces. Tot seguit, coneixerem els diferents components que s’amaguen darrere els  aparells, la seva utilitat i procedència. Alhora, aprendrem en quins punts s’han de dipositar els diferents elements del mòbil perquè se’n faci un reciclatge correcte i eficient.

 

Ven a nuestro taller de Urban Mining! Juntos, abriremos  dispositivos móviles viejos y desmontaremos sus piezas. Seguidamente, conoceremos los diferentes componentes que se esconden detrás de los dispositivos, su utilidad y su procedencia. Asimismo, aprenderemos en qué puntos se tienen que depositar los diferentes elementos del móvil para que se haga un reciclaje correcto y eficiente.

Come to our Urban Mining workshop!. Together, we will open  old mobile devices and we will disassemble its pieces. Then, we will know the different components that are hiding behind the devices, their utility and their origin. Additionally, we will learn where can we dispose the different movile elements in order to do a correct and efficient recycling.

 

                             

    

 

 

                                                                                           

            

 

 

                           

Hi ha 6 preguntes en aquesta enquesta.