0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formulari d'Avaluació MSC 2021 (ponents i moderadors) / Formulario de Evaluación MSC 2021 (ponentes y moderadores) / Evaluation questionnaire MSC 2021 (panelists and moderators)

Aquest és el formulari d'avaluació del Mobile Social Congress 2021 en el seu global. Les vostres respostes són importants per a que puguem millorar en properes edicions. 

Este es el formulario de evaluación del Mobile Social Congress 2021 en su global. Vuestras respuestas son importantes para que podamos mejorar en futuras ediciones.

This is the evaluation questionnaire of the Mobile Social Congress 2021. Your responses are important in ordrer to improve on future editions. 

Hi ha 5 preguntes en aquesta enquesta.