Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

De la teoria a la pràctica: Casos de compra pública responsable

Jornada organitzada per SETEM Catalunya i Opcions, en la que es presentarà l’estudi ‘La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública’.

L’estudi analitza tècnicament contractes reals de diferents administracions de l’Estat que destaquen positivament i pretén ser una eina útil per a que tècnics i tècniques municipals vinculades a la contractació pública puguin replicar-los i incorporar-ne els aprenentatges.

La jornada va dirigida a personal tècnic municipal i té l’objectiu de facilitar l’intercanvi de coneixement i d’establir relacions entre totes les persones i grups d’interès implicats en la promoció de la compra pública responsable.

 

Jornada organizada por SETEM Catalunya y Opcions, en la que se presentará el estudio ‘Lan inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la contractación pública’.

El estudio analiza técnicamente contratos reales de diferentes administraciones del Estado que destacan positivamente y pretende ser una herramienta útil para que técnicos y técnicas municipales vinculadas a la contratación pública puedan replicarlos e incorporar los aprendizajes.

La jornada va dirigida a personal técnico municipal y tiene el objectivo de facilitar el intercambio de conocimiento y de establecer relaciones entre todas las personas y grupos de interés implicados en la promoción de la compra pública responsable.

 

24 de gener

De 10.00h a 13.00h

Auditori Barcelona Activa (c/ Llacuna, 162-164)

Hi ha 5 preguntes en aquesta enquesta.
Formulari d'inscripció
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Escull una opció / Escoje una opción
Càrrec / Cargo
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic / Correo electrónico

Estàs interessat/da en formar part d'una xarxa per compartir coneixements de compra pública responsable? 

Estás interesado/a en formar parte de una red para compartir conocimientos de compra pública responsable?

*A l'enviar aquest formulari accepto la cessió de les meves dades per a l'ús exclusiu de SETEM Catalunya (G59523910) amb seu a c/Bisbe Laguarda, 4, Barcelona (08001) i OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE, SCCL (F61709853), amb seu a c/Casp, 43 Baixos, Barcelona (08010). Seran usades amb l'única finalitat d'utilitzar-les per gestions referents a la Jornada 'De la teoria a la pràctica: Casos reals de compra pública responsable'. En compliment amb la LOPD, podré exercir el meu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació a catalunya@setem.org.

*Al enviar este formulario acepto la cesión de mis datos para el uso exclusivo de SETEM Catalunya (G59523910) con sede en c/Bisbe Laguarda, 4, Barcelona (08001) y OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE, SCCL (F61709853), con sede a c/Casp, 43 Baixos, Barcelona (08010). Serán utilizados con la única finalidad de utilizarlas para gestiones referentes a la Jornada 'De la teoria a la pràctica: Casos reals de compra pública responsable'. En cumplimiento con la LOPD, podré ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición miediante una comunicació a catalunya@setem.org.