Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Adhesió a la campanya pel Comerç Just i les Finances Ètiques 2019

Les entitats sotasignants confirmem la nostra participació en l'organització d'activitats o accions de sensibilització de la campanya pel Comerç Just i les Finances Ètiques en motiu del Dia Mundial del Comerç Just o bé al llarg del 2019.

Hi ha 11 preguntes en aquesta enquesta.
Adhesió a la campanya i al manifest 2019
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Municipi (barri, en el cas de la ciutat de Barcelona)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Organització/ns, entitat/s
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom de la persona de contacte
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Telèfon de contacte
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Data en què es realitzarà l'acte (dd/mm)
Selector de data/hora d'obertura
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Horari de les activitats
Activitats que es realitzaran
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Lloc on es realitzarà l'acte
(plaça, instal·lació o equipament públic...)
Adreça postal per a l'enviament dels materials de la campanya
Indica l'adreça completa (nom de l'entitat o institució, carrer i número, codi postal, poble o ciutat, província)
Comentaris